LED / LCD

1 2
WS2812 Addressable RGB LED Stick
$7.50
15 pc(s)
DIS-01928
DIS-02037
DIS-02560
Super Bright LED - Yellow 5mm (10 pcs)
$1.90
218 pc(s)
DIS-00814
Super Bright LED - White 10mm (5 pcs)
$1.90
59 pc(s)
DIS-01619
Super Bright LED - Red 5mm (10 pcs)
$1.90
17 pc(s)
DIS-00816
Super Bright LED - Green 5mm (10 pcs)
$1.90
113 pc(s)
DIS-00815
Super Bright LED - Blue 5mm (10 pcs)
$1.90
15 pc(s)
DIS-00813
Super Bright LED - Blue 10mm (5 pcs)
$1.90
61 pc(s)
DIS-01618
Super Bright LED - White 5mm (10 pcs)
$1.90
20 pc(s)
DIS-01385
Standard LCD 16x2 - White on Blue 5V
$8.25
34 pc(s)
DIS-01778
DIS-02488
DIS-01040
Serial Enabled 16x2 LCD - White on Blue 5V
$33.20
8 pc(s)
DIS-01779
RGB Matrix 8x8 - 64 WS2812B
$36.50
21 pc(s)
DIS-02757
DIS-02263
RGB LED Matrix Panel - 32x32
$75.00
1 pc(s)
DIS-01715
RGB LED Chain - 20 LED Addressable
$49.90
2 pc(s)
DIS-01545
Mini RGB LED Controller with RF Remote
$12.50
3 pc(s)
DIS-02286
Mini RGB LED Controller with IR Remote
$6.90
30 pc(s)
DIS-02287
LED - RGB Clear Common Cathode - 5mm
$1.90
893 pc(s)
DIS-00754
LED - RGB Clear Common Anode - 5mm
$1.90
92 pc(s)
DIS-01583
Infra-red LED 950nm - 5mm
$1.50
477 pc(s)
DIS-01083
I2C/Serial 20x4 Character LCD - 5V
$44.95
1 pc(s)
DIS-01025
DIS-01405
I2C 20x4 Character LCD Module - 3.3V
$25.95
7 pc(s)
DIS-02680
I2C 16x2 Character LCD Module - 5V
$22.95
37 pc(s)
DIS-02233
DIS-02310
DIS-03162
Graphic LCD 96x68 - HX1230
$7.90
9 pc(s)
DIS-03051
Educational Traffic Light Module
$5.00
118 pc(s)
DIS-02524
Diffused Yellow LED - 5mm (10 pcs)
$1.00
60 pc(s)
DIS-01620
Diffused Yellow LED - 10mm (5 pcs)
$1.00
53 pc(s)
DIS-01617
Diffused Red LED - 5mm (10 pcs)
$1.00
69 pc(s)
DIS-01622
Diffused Red LED - 10mm (5 pcs)
$1.00
22 pc(s)
DIS-01615
Diffused Green LED - 5mm (10 pcs)
$1.00
71 pc(s)
DIS-01621
Diffused Green LED - 10mm (5 pcs)
$1.00
17 pc(s)
DIS-01616
Diffused Blue LED - 5mm (10 pcs)
$1.00
101 pc(s)
DIS-01841
DIS-01095
DIS-00280
DIS-02402
DIS-03033
1 2