LCD

DIS-01414
-30%
Basic 20x4 Character LCD - Black on Green 3V
$9.95
$14.20
36 pc(s)
DIS-03281
DIS-00280
-30%
Basic 8x2 Character LCD - Black on Green 5V
$7.00
$9.95
3 pc(s)
DIS-01095
Graphic LCD 96x68 - HX1230
$5.90
6 pc(s)
DIS-03051
DIS-03162
DIS-02310
I2C 16x2 Character LCD Module - 5V
$15.95
17 pc(s)
DIS-02233
I2C 16x2 Character LCD w/RGB Backlight
$18.95
3 pc(s)
DIS-03254
I2C 16x2 Character LCD w/RGB Text
$18.95
4 pc(s)
DIS-03256
I2C 20x4 Character LCD Module - 3.3V
$15.95
3 pc(s)
DIS-02680
-40%
Serial Enabled 16x2 LCD - White on Blue 5V
$19.95
$33.20
5 pc(s)
DIS-01779
-40%
Serial Enabled 20x4 LCD - Black on Green 5V
$22.75
$37.85
1 pc(s)
DIS-01040
-50%
Standard LCD 16x2 - White on Blue 5V
$2.90
$5.80
463 pc(s)
DIS-01778